Zwroty, reklamacje

Klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dostarczenia. Towar nieużywany, wraz z metkami i oryginalnym opakowaniem należy odesłać na swój koszt. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, pieniądze zostaną zwrócone kupującemu w ciągu maksymalnie 14 dni
W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu i obciążenia klienta kosztami przesyłki.
Mimo kontroli jakości przeprowadzonej w naszej firmie, może zdarzyć się, że otrzymany produkt jest wadliwy. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
14 dni.
Zarówno zwracając jak i reklamując towar, należy powiadomić nas o tym drogą mailową na adres:
futbolhome.official@gmail.com i przesłać zwracany/ reklamowany towar na adres: Marcin Kurczek ul. Kościelna 5, 32-087 Bibice.